Đăng ký

Đăng ký

Đăng ký

Đăng ký

Đăng ký
Trang chủ Đăng ký

Đăng ký

THÔNG TIN CƠ BẢN

Email *
Mật khẩu *
(2 hoặc nhiều kết hợp chữ hoa và chữ thường / số / ký tự đặc biệt, 8 ~ 16 ký tự)
Xác nhận mật khẩu *
Tên *
Điện thoại

THÔNG TIN BỔ SUNG

Ngày sinh

[Bắt buộc] Chấp nhận Điều khoản và Điều kiện

Điều 1 (Mục đích)

Mục đích của các Điều khoản và Điều kiện sử dụng sau đây ('ĐK & ĐKSD') là để thiết lập các nguyên tắc về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người dùng mạng sử dụng các dịch vụ liên quan đến internet (sau đây gọi là 'Dịch vụ') do website www.Petitfee.vn cung cấp (sau đây gọi chung là “Petitfee and Koelf Việt Nam” hay “Petitfee and Koelf VN”) được điều hành bởi Công ty TNHH Daerim L&D Vina.

Trừ khi các giao dịch mâu thuẫn với các thuộc tính của nó, các điều khoản sau đây áp dụng cho các giao dịch thương mại điện tử sử dụng các phương thức giao tiếp trên PC, không dây và các giao dịch khác

Điều 2 (Định nghĩa)

 •  www.Petitfee.vn là một trang bán hàng qua Internet do công ty TNHH Daerim L&D Vina thành lập để kinh doanh hàng hóa hoặc dịch vụ (sau đây gọi là “Hàng hóa và Dịch vụ”) sử dụng máy tính và phương tiện truyền thông thông tin để cung cấp Hàng hóa và Dịch vụ cho Người dùng. Thuật ngữ này cũng có thể được định nghĩa là một công ty vận hành một mạng ảo.
 • “Người dùng” có nghĩa là Thành viên và Thành viên không chính thức đã truy cập vào Petitfee and Koelf VN để sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Petitfee and Koelf VN theo ĐK & ĐKSD này.
 • “Thành viên” liên quan đến Người dùng sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Petitfee and Koelf VN bằng cách đăng ký làm Thành viên.
 •  “Thành viên không chính thức”, đề cập đến người dùng sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Petitfee and Koelf VN mà không đăng ký tư cách Thành viên.

Điều 3 (Hiển thị, giải thích và sửa đổi các điều khoản và điều kiện sử dụng)

 • Để Người dùng dễ dàng nhận ra, hiển thị nội dung của ĐK & ĐKSD này, tên công ty và đại diện, địa chỉ doanh nghiệp (bao gồm địa chỉ xử lý khiếu nại của khách hàng), số điện thoại, số fax, địa chỉ email, số giấy phép kinh doanh, Số giấy phép thương mại điện tử và tên của người quản lý thông tin cá nhân trên trang chính của Petitfee and Koelf VN. Nội dung của ĐK & ĐKSD này có thể được hiển thị qua một trang liên kết.
 • Trước khi có thỏa thuận cuối cùng giữa Người dùng với các ĐK & ĐKSD này, Petitfee and Koelf VN sẽ cung cấp một liên kết hoặc màn hình bật lên riêng biệt để có được xác minh của Người dùng về các điều khoản về quyền hủy, trách nhiệm giao hàng, điều kiện hoàn tiền và các chi tiết quan trọng khác.
 • Petitfee and Koelf VN có thể sửa đổi trong phạm vi cho phép mà không vi phạm các luật hiện hành
 • Petitfee and Koelf VN sẽ chỉ định ngày có hiệu lực và lý do sửa đổi các điều khoản và đăng trên màn hình ban đầu trong 7 ngày trước ngày có hiệu lực cho đến ngày trước ngày có hiệu lực.

Nếu nội dung sửa đổi gây bất lợi cho Người dùng, thì Petitfee and Koelf VN sẽ cấp ít nhất 30 ngày trong thời gian ân hạn để thông báo. Trong trường hợp này, Petitfee and Koelf VN sẽ làm rõ trước và sau khi thay đổi theo cách thức dễ hiểu.

 • Khi Petitfee and Koelf VN có một sửa đổi nào đó trong ĐK & ĐKSD, ĐK & ĐKSD sửa đổi sẽ chỉ được áp dụng cho các hợp đồng được ký kết sau ngày có hiệu lực, trong khi tất cả các hợp đồng được ký kết trước ngày có hiệu lực sẽ vẫn theo quy định của ĐK & ĐKSD cũ. Tuy nhiên, nếu Người dùng đã ký hợp đồng muốn có các sửa đổi được quản lý, thì Người dùng có thể gửi ý định của mình đến Petitfee and Koelf VN và có được sự đồng ý từ Petitfee and Koelf VN trong khoảng thời gian thông báo được nêu trong Điều khoản  và sẽ được áp dụng cho phù hợp.
 •  Mọi thông tin không được chỉ định và giải thích trong ĐK & ĐKSD này sẽ tuân theo Nguyên tắc giao dịch thương mại điện tử và Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng liên quan do Luật bảo vệ người tiêu dùng hiện hành và Luật điều chỉnh ĐK & ĐKSD áp dụng khác.

Điều 4 (Cung cấp & Thay thế dịch vụ)

 • Petitfee and Koelf VN sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:
 1. Cung cấp thông tin liên quan đến Hàng hóa và Dịch vụ và ký kết hợp đồng mua bán.
 2. Giao hàng hóa và dịch vụ theo hợp đồng mua bán.
 3. Các nhiệm vụ khác của Petitfee and Koelf VN.
 •  Petitfee and Koelf VN có thể thay thế Hàng hóa và Dịch vụ được cung cấp trong ĐK & ĐKSD trong tương lai trong trường hợp Hàng hóa và Dịch vụ được bán hết hoặc thông số kỹ thuật được sửa đổi. Trong trường hợp này, những thông tin này sẽ được thông báo ngay trên bảng thông báo và Petitfee and Koelf VN cũng ghi nhận rõ nội dung sản phẩm và ngày giờ thay đổi.
 • Trong trường hợp Hàng hóa và Dịch vụ được thay thế do thay đổi thông số kỹ thuật hoặc khi Hàng hóa và Dịch vụ được bán hết, Petitfee and Koelf VN phải thông báo lý do cho khách hàng.
 • Theo Điều khoản trước, Petitfee and Koelf VN sẽ bồi thường cho tất cả các thiệt hại gây ra. Tuy nhiên, điều này sẽ không được áp dụng nếu Petitfee and Koelf VN chứng minh rằng sự kiện đó không phải do lỗi hoặc sự cố ý của Petitfee and Koelf VN

Điều 5 (Đình chỉ dịch vụ)

 • Petitfee and Koelf VN có thể tạm thời đình chỉ các dịch vụ của mình do các lý do sau: bảo trì máy tính và thiết bị viễn thông, thay thế hoặc sửa chữa hư hỏng và gián đoạn hệ thống liên lạc.
 • Petitfee and Koelf VN sẽ bồi thường cho Người dùng về các thiệt hại do việc tạm thời ngừng dịch vụ do lý do được nêu chi tiết tại Khoản . Tuy nhiên, điều này sẽ không được áp dụng nếu Petitfee and Koelf VN chứng minh rằng sự kiện đó không phải do lỗi hoặc sự cố ý của Petitfee and Koelf VN.

Điều 6 (Tư cách thành viên)

 • Người dùng sẽ đăng ký làm Thành viên bằng cách bày tỏ ý định đồng ý với ĐK & ĐKSD này sau khi điền vào mẫu được chỉ định bởi Petitfee and Koelf VN với thông tin cá nhân của Thành viên.
 • Petitfee and Koelf VN sẽ đăng ký tất cả Người dùng đã đăng ký Tư cách thành viên theo cách thức quy định tại Khoản trừ khi Người dùng không thuộc vào một trong các vấn đề sau:
 1. Sau khi người nộp đơn bị mất Tư cách thành viên vì những lý do nêu tại Điều 7 Khoản , người nộp đơn có thể được chấp thuận đăng ký lại Tư cách thành viên ba năm sau khi mất Tư cách thành viên.
 2. Nhập thông tin sai lệch hoặc thiếu sót trong mẫu đăng ký.
 3. Trường hợp bị cho rằng có thể gây ảnh hưởng về mặt kỹ thuật của Petitfee and Koelf VN khi đăng ký hội viên.
  • Thành lập Tư cách thành viên có hiệu lực tại thời điểm Thành viên nhận được sự chấp thuận của quản trị viên Petitfee and Koelf VN.
  • Theo thời gian, Thành viên có thể cập nhật với Petitfee and Koelf VN, với bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin tài khoản của mình thông qua các phương pháp chỉnh sửa thông tin cá nhân.

Điều 7 (Hủy bỏ tư cách thành viên và mất tư cách thành viên)

 • Thành viên của Petitfee and Koelf VN có thể yêu cầu hủy bỏ Tư cách thành viên bất cứ lúc nào và Petitfee and Koelf VN sẽ xử lý nhanh chóng yêu cầu này.
 • Petitfee and Koelf VN có thể giới hạn hoặc đình chỉ tư cách thành viên vì những lý do sau:
  1. Nhập thông tin giả mạo hoặc thiếu sót trong mẫu đăng ký.
  2. Thành viên không thanh toán tiền khi đã đăng ký mua hàng hoá trên Petitfee and Koelf VN hay các khoản nợ liên quan đến việc sử dụng Petitfee and Koelf VN.
  3. Gây cản trở cho người khách trong việc sử dụng Petitfee and Koelf VN hoặc hoặc đe dọa trật tự thương mại điện tử (chẳng hạn như sử dụng bất hợp pháp thông tin cá nhân).
  4. Lợi dụng Petitfee and Koelf VN để bàn luận về chính trị hay có những hành vi vi phạm trật tự công cộng, đạo đức xã hội, vi phạm đến các quy định pháp luật cấm và quy định trong ĐK & ĐKSD này.
 • Sau khi Petitfee and Koelf VN đã giới hạn tư cách thành viên nhưng hành vi đó vẫn tiếp diễn trên 2 lần hoặc không có hành động sửa chữa trong vòng 30 ngày thì Petitfee and Koelf VN sẽ huỷ bỏ Tư cách thành viên của Thành viên.
 • Khi Petitfee and Koelf VN hủy bỏ tư cách thành viên, mọi thông tin sẽ bị hủy. Trước khi hủy, Petitfee and Koelf VN sẽ thông báo cho Thành viên và cho tối đa 30 ngày để thành viên có cơ hội giải thích nguyên nhân.

Điều 8 (Thông báo cho thành viên)

 • Mọi thông báo từ Petitfee and Koelf VN sẽ được gửi đến địa chỉ email được chỉ định trước bởi Thành viên trong quá trình đăng ký.
 • Trong trường hợp gửi thông báo cho các Thành viên không xác định, việc hiển thị thông báo trên bảng thông báo trên trang web trong 1 tuần trở lên có thể thay thế việc gửi email. Tuy nhiên, Petitfee and Koelf VN sẽ gửi thông báo cá nhân cho Thành viên liên quan đến các vấn đề có thể có ảnh hưởng đáng kể trong giao dịch của anh ấy / cô ấy.

Điều 9 (Đăng ký mua hàng)

 • Người dùng của Petitfee and Koelf VN có thể đăng ký mua hàng tại www.Petitfee.vn theo cách dưới đây:
  1. Tìm kiếm và chọn Hàng hóa và Dịch vụ
  2. Nhập tên người nhận, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email (hoặc số điện thoại di động)
  3. Xác nhận (các) vấn đề liên quan đến nội dung trong ĐK & ĐKSD này, giới hạn về việc hủy đơn đặt hàng, phí giao hàng, phí lắp đặt và các vấn đề khác
  4. Thỏa thuận rõ ràng với ĐK & ĐKSD này và xác nhận hoặc từ chối Mục 3 ở trên (ví dụ như nhấp chuột)
  5. Áp dụng và xác nhận mua hàng hóa; Đồng ý cho phép xác nhận đơn đăng ký từ Petitfee and Koelf VN.
  6. Chọn phương thức thanh toán
 • Trong trường hợp có nhu cầu không thể tránh khỏi (đối với Petitfee and Koelf VN) để tiết lộ ký gửi thông tin cá nhân của người tiêu dùng cho bên thứ ba, Petitfee and Koelf VN sẽ có được sự đồng ý của người tiêu dùng tại thời điểm đăng ký mua. Sự đồng ý này không có được trước khi đăng ký làm Thành viên. Tại thời điểm này, Petitfee and Koelf VNsẽ chỉ định cho người tiêu dùng các quy định về thông tin cá nhân đang được tiết lộ, thông tin của bên nhận, mục đích và mục đích sử dụng và thời gian lưu giữ sử dụng. Nhưng, việc ký gửi thông tin cá nhân sẽ tuân thủ các luật và pháp luật liên quan liên quan đến các vấn đề không được đề cập trong Đạo luật.

Điều 10 (Ký kết hợp đồng)

 • Petitfee and Koelf VN có thể không chấp nhận yêu cầu mua hàng tại Điều 9 nếu nó thuộc một trong các trường hợp sau. Trong trường hợp ký kết hợp đồng với trẻ vị thành niên, Petitfee and Koelf VN sẽ thông báo rằng việc không có được thỏa thuận từ người bảo hộ theo pháp luật có thể khiến người đó hoặc người đại diện hợp pháp hủy bỏ hợp đồng.
  1. Nhập thông tin sai lệch hoặc thiếu sót trong mẫu đăng ký
  2. Mua thuốc lá và rượu và các hàng hóa và dịch vụ khác bị cấm theo Luật Bảo vệ Thanh thiếu niên
  3. Trường hợp bị cho rằng có thể gây ảnh hưởng về mặt kỹ thuật của Petitfee and Koelf VN khi đăng ký thành viên.
 • Hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm Petitfee and Koelf VN chính thức chấp thuận theo tình thức gửi thông báo xác nhận đã nhận thư cho Người dùng theo điều 12 khoản 1.
 • Trong phần xác nhận của Petitfee and Koelf VN phải bao gồm những thông tin về : xác nhận về đăng ký mua hàng của người dùng, hủy hoặc sửa đổi đăng ký mua hàng, và có hay không có khả năng bán hàng...

Điều 11 (Phương thức thanh toán)

Phương thức thanh toán cho Hàng hóa và Dịch vụ được mua thông qua Petitfee and Koelf VN, có thể được chọn từ các mục sau. Petitfee and Koelf VN không thể thu bất kỳ khoản phí bổ sung nào liên quan đến thanh toán cho Hàng hóa và Dịch vụ.

 1. Chuyển tài khoản qua Internet banking (nếu có).
 2. Thanh toán thẻ thông qua thẻ trả trước, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng và các loại khác.(nếu có)
 3. Chuyển khoản ngân hàng trực tuyến
 4. Tiền điện tử (nếu có)
 5. Thanh toán khi nhận hàng
 6. Thanh toán bằng điểm được cung cấp bởi Petitfee and Koelf VN
 7. Phiếu quà tặng được ký hợp đồng hoặc phê duyệt bởi Petitfee and Koelf VN
 8. Phương tiện thanh toán điện tử khác (nếu có)

Điều 12 (Thông báo nhận, thay đổi và hủy đơn đăng ký mua hàng)

 • Petitfee and Koelf VN sẽ gửi thông báo xác nhận đã nhận thư cho Người dùng khi đăng ký mua hàng.
 • Người dùng khi nhận được thông báo nếu thấy có trường hợp không thống nhất so với đơn đặt hàng thì ngay lập tức có thể yêu cầu sửa đổi hoặc huỷ bỏ đơn đặt hàng. Nếu yêu cầu thay đổi hoặc hủy bỏ được thực hiện trước khi giao hàng, Petitfee and Koelf VN sẽ xử lý yêu cầu tương ứng mà không có bất kỳ sự chậm trễ nào. Trong trường hợp thanh toán đã được thực hiện, Người dùng sẽ thực hiện theo các hướng dẫn chi tiết trong Điều 15 - Hủy mua hàng.

Điều 13 Cung cấp hàng hóa

 • Trừ khi có quy định khác, Petitfee and Koelf VN sẽ thực hiện các khâu cần thiết như nhận đơn đặt hàng, đóng gói và giao hàng hóa trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua.
 • Petitfee and Koelf VN sẽ chỉ định phương thức giao hàng, người chịu trách nhiệm chi phí giao hàng và thời gian giao hàng cho mỗi phương thức giao hàng cho Hàng hóa mà Người dùng đã mua. Trong trường hợp Petitfee and Koelf VN vượt quá thời gian giao hàng được chỉ định, Petitfee and Koelf VN  sẽ bồi thường thiệt hại cho Người dùng. Tuy nhiên, Petitfee and Koelf VN sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp không phải do lỗi hay sự cố ý của Petitfee and Koelf VN.

Điều 14 (Hoàn trả lại chi phí)

Trong trường hợp Hàng hóa được bán hết hoặc không có sẵn và không thể cung cấp hoặc giao hàng cho Người dùng đã đăng ký mua, Petitfee and Koelf VN có trách nhiệm phải nhanh chóng thông báo  lý do cho khách hàng và nếu việc thanh toán cho Hàng hóa đã được được thực hiện trước, Petitfee and Koelf VN  sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết hoặc hoàn trả khoản thanh toán trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận.

Điều 15 (Hủy đơn đặt hàng)

 •  Người dùng đã ký kết hợp đồng đăng ký mua bán với Petitfee and Koelf VN có thể hủy bỏ đơn đặt hàng nếu đơn hàng vẫn đang trong trạng thái chuẩn bị giao hàng. Người dùng có thể kiểm tra trạng thái đơn hàng ở mục "Tài khoản - Tình trạng thực hiện đơn hàng của tôi" trên website Petitfee.vn.
 • Trong trường hợp thanh toán đã được hoàn thành trước, việc hoàn trả tiền sẽ được thực hiện trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày xác nhận hủy đơn hàng.
 • Trừ trường hợp được đề cập ở khoảng điều 15, việc hủy bỏ đơn hàng là không thể thực hiện.

Điều 16 (Trao đổi / Trả lại hàng)

 •  Khi Người dùng đã nhận hàng thì có thể trao đổi (hàng tương ứng) hoặc trả lại hàng khi gặp những trường hợp sau đây:
 1. Khi thông tin đặt hàng và các sản phẩm bạn nhận được là khác nhau.
 2. Khi nhận được sản phẩm bị lỗi
 • Trừ trường hợp được đề cập ở khoảng điều 16, yêu cầu trao đổi/ trả lại sẽ không được chấp nhận
 • Liên quan đến trường hợp nêu trên, nếu Người dùng thực hiện thanh toán Hàng hóa bằng thẻ tín dụng hoặc tiền điện tử, Petitfee and Koelf VN sẽ ngay lập tức yêu cầu doanh nghiệp cung cấp phương thức thanh toán đó tạm dừng hoặc hủy thanh toán.
 • Petitfee and Koelf VN sẽ chịu toàn bộ chi phí vận chuyển cho việc đổi/ trả hàng
 • Việc xử lý yêu cầu trao đổi/ trả lại sẽ được thực hiện sau khi  bạn hoàn thành theo Quy trình hoàn trả được hướng dẫn ở điều 17.

Điều 17 (Quy trình trao đổi/trả hàng lỗi)

 •  Sau khi nhận được sản phẩm, Người dùng phải nhanh chóng thông báo lỗi cho Petitfee.vn qua email trong vòng 6 giờ làm việc.
  1. Địa chỉ email nhận thông tin sản phẩm lỗi : thuyphuong@drlndvina.vn (tiếng Việt)  hoặc haim@drlndvina.vn (tiếng Anh)
  2. Sau khi nhận được email, đại diện dịch vụ khách hàng sẽ liên lạc với Người dùng qua điện thoại hoặc email.
 • Email phải chứa các thông tin sau.
 1. Hình ảnh thực tế của sản phẩm bị lỗi đang được đề cập (chụp đầy đủ bao bì sản phẩm)
 2. Hình ảnh thực tế của hộp đóng gói tại thời điểm nhận sản phẩm (có thông tin địa chỉ, vận đơn và đóng dấu của bưu điện)
 3. Nội dung trả lại: Mã đơn hàng, Tên người dùng, ID, thông tin liên lạc, địa chỉ
 4. Lựa chọn hình thức mong muốn: Đổi hàng (cùng sản phẩm), Trả hàng.
 5. Trong trường hợp hoàn tiền cho việc trả hàng, vui lòng cập nhật thêm số tài khoản ngân hàng của người nhận tiền.
 • Hoạt động trả lại hàng từ Người dùng chỉ được phép nếu các quy trình ở điều 17 đã được tuân thủ và việc trả lại cho nhân viên phụ trách đã được phê duyệt.
 • Nếu người dùng tiến hành trả hàng mà không có sự đồng ý trước,việc trả lại sẽ không được xử lý và chi phí vận chuyển phát sinh là trách nhiệm của Người dùng.
 • Khi trao đổi / trả lại hàng, sản phẩm và bao bì phải ở trong tình trạng tại thời điểm nhận
 1. Bao gồm hộp bao bì, vật liệu đóng gói và nhãn gắn liền với sản phẩm
 2. Vận đơn của người vận chuyển tại thời điểm nhận
 3. Trong trường hợp trả lại hàng, nếu một quà tặng miễn phí được cung cấp khi mua sản phẩm, khi trả hàng vui lòng đính kèm cùng với sản phẩm hoàn trả.
 • Hoàn tiền sẽ được xử lý trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày Petitfee and Koelf VN nhận được hàng trả về

 

Điều 18 (Bảo mật thông tin cá nhân)

 •  Petitfee and Koelf VN thu thập một lượng thông tin tối thiểu cần thiết để cung cấp dịch vụ.
 • Tại thời điểm đăng ký làm Thành viên, Petitfee and Koelf VN  sẽ không thu thập thông tin cần thiết để thực hiện hợp đồng mua bán trước. Nhưng, trong trường hợp bắt buộc phải có giấy tờ tùy thân trước khi thực hiện hợp đồng mua bán, một lượng thông tin cá nhân cụ thể được thu thập để thực hiện nghĩa vụ liên quan đến pháp luật và pháp luật liên quan.
 • Petitfee and Koelf VN sẽ được sự đồng ý của Người dùng để thu thập thông tin cá nhân bằng cách thông báo cho Người dùng với mục đích / mục đích thu thập sử dụng.
 • Petitfee and Koelf VN không được sử dụng thông tin cá nhân ngoài mục đích chính. Trong trường hợp phát sinh về việc sử dụng mới hoặc khi tiết lộ cho bên thứ ba, Petitfee and Koelf VN sẽ thông báo mục đích sử dụng và được sự đồng ý của Người dùng trong giai đoạn tiết lộ sử dụng. Nhưng, có những trường hợp ngoại lệ cho các trường hợp được quy định trong luật pháp và pháp luật có liên quan.
 • Trong trường hợp Petitfee and Koelf VN bắt buộc phải có được sự chấp thuận của Người dùng theo Khoản , Petitfee and Koelf VN sẽ chỉ định người quản lý thông tin cá nhân của Người dùng (liên kết, tên, số điện thoại, thông tin liên hệ khác), mục đích thu thập và sử dụng thông tin, thông tin về bên thứ ba (người nhận, mục đích cung cấp và thông tin sẽ được cung cấp). Người dùng có thể hủy bỏ sự chấp thuận của mình bất cứ lúc nào.
 • Bất cứ lúc nào, người dùng có thể yêu cầu xác nhận và sửa lỗi trong thông tin cá nhân của họ và Petitfee and Koelf VN có trách nhiệm thực hiện bất kỳ biện pháp cần thiết nào mà không bị chậm trễ. Trong trường hợp Người dùng yêu cầu sửa lỗi, Petitfee and Koelf VN sẽ không sử dụng các thông tin cá nhân cho đến khi lỗi được sửa.
 • Để bảo vệ thông tin cá nhân, Petitfee and Koelf VN sẽ giới hạn số lượng người xử lý thông tin cá nhân ở mức tối thiểu và chịu trách nhiệm cho mọi thiệt hại do mất mát, trộm cắp, rò rỉ, giả mạo và tiết lộ thông tin cá nhân bao gồm thẻ tín dụng và thông tin tài khoản ngân hàng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của Người dùng.
 • Petitfee and Koelf VN hay bất kỳ Bên thứ ba nào nhận được thông tin cá nhân từ Petitfee and Koelf VN không được chậm trễ phá hủy tất cả thông tin cá nhân sau khi đạt được mục đích thu thập.
 • Petitfee and Koelf VN sẽ không có mẫu thỏa thuận liên quan đến việc thu thập ∙ sử dụng ∙ tiết lộ thông tin cá nhân được điền trước. Petitfee and Koelf VN phải chỉ định các dịch vụ sẽ bị hạn chế nếu Người dùng không đồng ý với việc thu thập ∙ sử dụng ∙ tiết lộ thông tin cá nhân và Petitfee and Koelf VN  sẽ không giới hạn các dịch vụ hoặc từ chối chấp nhận đơn đăng ký thành viên trên cơ sở từ chối đồng ý của Người dùng để thu thập bằng cách sử dụng ∙ tiết lộ thông tin cá nhân không bao gồm việc thu thập thông tin bắt buộc.

Điều 19 (Nghĩa vụ của Petitfee and Koelf VN)

 •  Petitfee and Koelf VN sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào vi phạm nội quy hoặc và quy định của pháp luật và ĐK & ĐKSD này. Petitfee and Koelf VN sẽ đặt những nỗ lực tốt nhất của mình trong việc cung cấp Hàng hóa trên cơ sở ổn định theo các quy định trong ĐK & ĐKSD này.
 • Petitfee and Koelf VN sẽ được trang bị hệ thống bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng (bao gồm thông tin tín dụng) và cung cấp môi trường an toàn cho Người dùng sử dụng các dịch vụ trực tuyến.
 • Petitfee and Koelf VN không được gửi thư điện tử mang tính quảng cáo hay vì mục đích thu lợi mà Người dùng không đồng ý.

Điều 20 (Nghĩa vụ đối với ID & Mật khẩu của Thành viên)

 •  Thành viên phải chịu trách nhiệm quản lý ID và mật khẩu của mình, trừ trường hợp tại Điều 17.
 • Thành viên sẽ không cho phép bất kỳ Bên thứ ba nào sử dụng ID và mật khẩu của mình.
 • Khi Thành viên nhận ra rằng ID và / hoặc mật khẩu của mình bị đánh cắp hoặc đang được sử dụng bởi Bên thứ ba, Thành viên sẽ thông báo ngay cho Petitfee and Koelf VN và làm theo hướng dẫn của Petitfee and Koelf VN.

Điều 21 (Nghĩa vụ của người dùng)

Nghiêm cấm Người dùng có các hành vi vi phạm như sau:

1. Đăng ký thông tin sai lệch tại thời điểm đăng ký hoặc sửa đổi thông tin

2. Sử dụng thông tin cá nhân khác

3. Thay đổi thông tin đã được đăng ký trên Petitfee and Koelf VN.

4. Lưu truyền hoặc đăng tải các thông tin (chương trình máy tính Computer Program) ngoài những thông tin mà Petitfee and Koelf VN cho phép.

5. Vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của Petitfee and Koelf VN hoặc bên thứ ba

6. Thực hiện bất kỳ hành động nào gây tổn hại đến danh tiếng và làm gián đoạn hoạt động của Petitfee and Koelf VN hoặc bên thứ ba

7. Tiết lộ hoặc hiển thị bất kỳ thông tin nào chứa thông điệp, video, giọng nói và thông tin không đứng đắn hoặc bạo lực khác đi ngược lại trật tự và đạo đức.

Điều 22 (Bản quyền và giới hạn sử dụng)

 •  Bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác đối với các tác phẩm được sản xuất bởi Petitfee and Koelf VN sẽ thuộc về Petitfee and Koelf VN.
 • Người dùng không được sử dụng hoặc khiến bất kỳ Bên thứ ba nào sử dụng thông tin có quyền sở hữu trí tuệ thuộc Petitfee and Koelf VN để tái sản xuất, truyền tải, xuất bản, phân phối, phát sóng hoặc sử dụng lợi nhuận khác mà không có sự đồng ý trước củaPetitfee and Koelf VN.
 • Petitfee and Koelf VN sẽ thông báo cho Người dùng khi sử dụng bản quyền thuộc về Người dùng hiện hành theo ĐK & ĐKSD.

Điều 23 (Giải quyết tranh chấp)

 •  Petitfee and Koelf VN sẽ áp dụng và phản ánh ý kiến hoặc khiếu nại của Người dùng, đồng thời cài đặt và vận hành quy trình bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng.
 • Petitfee and Koelf VN sẽ ưu tiên cho mọi ý kiến hoặc khiếu nại của Người dùng. Tuy nhiên, trong trường hợp có thể không giải quyết kịp thời vấn đề này, “Petitfee and Koelf VN “ sẽ thông báo cho Người dùng về nguyên nhân và lịch trình giải quyết cuối cùng.
 • Khi Người dùng nộp đơn khắc phục thiệt hại liên quan đến tranh chấp giữa Petitfee and Koelf VN và Người dùng, vấn đề có thể được Ủy ban Thương mại Công bằng hoặc Tổ chức Dịch vụ Hòa giải Tranh chấp do Thị trưởng Thành phố lựa chọn.

 

Điều 24 (Quyền tài phán & Luật điều chỉnh)

Tất cả các vụ kiện liên quan đến thương mại điện tử giữa Petitfee and Koelf VN và Người dùng phải tuân theo địa chỉ của Người dùng tại thời điểm cáo trạng. Nếu một địa chỉ không tồn tại, thì vụ kiện sẽ thuộc thẩm quyền độc quyền của tòa án quận trong vùng lân cận nơi cư trú của người dùng. Trong trường hợp địa chỉ hoặc nơi cư trú của Người dùng không rõ ràng tại thời điểm cáo trạng hoặc nếu Người dùng là cư dân nước ngoài, vụ kiện sẽ được đệ trình lên tòa án có thẩm quyền về Bộ luật Tố tụng Dân sự.

Bất kỳ và tất cả các vụ kiện liên quan đến thương mại điện tử giữa Petitfee and Koelf VN và Người dùng sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Việt Nam.

Bạn có đồng ý với các điều khoản và điều kiện không?

[Bắt buộc] Đồng ý thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

1. mục đích thu thập thông tin cá nhân và mục đích sử dụng

a, Thực hiện hợp đồng liên quan đến cung cấp dịch vụ và quyết toán phí theo quy định của dịch vụ

Cung cấp nội dung, mua và thanh toán, giao hàng hoặc báo cáo thanh toán và nội dung khác, xác thực người dùng cho các giao dịch tài chính và dịch vụ tài chính

b. Quản lý thành viên

Xác thực người dùng để truy cập dịch vụ chỉ dành cho thành viên, xác minh danh tính, ngăn chặn sử dụng trái phép hoặc bất hợp pháp, kiểm tra đăng ký thành viên, xác nhận tuổi người dùng, xác nhận đồng ý / thỏa thuận từ đại diện pháp lý cho người dùng dưới 14 tuổi, xử lý khiếu nại và các vấn đề dân sự , gửi thông báo,...

2. các mục thông tin cá nhân được thu thập: tên, ngày sinh, giới tính, ID đăng nhập, mật khẩu, số điện thoại nhà, số điện thoại di động, email, thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật cho người dùng dưới 14 tuổi

3. thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân

Về nguyên tắc, sau khi mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân đã đạt được, thông tin sẽ bị hủy hoại không chậm trễ. Tuy nhiên, thông tin sau sẽ được giữ lại trong khoảng thời gian quy định vì những lý do sau:

a, Thời hạn lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân

- Phòng chống các giao dịch gian lận và lưu trữ theo chính sách hoạt động của Trung tâm mua sắm: 

b, Sở hữu thông tin theo luật và quy định hiện hành

 

* Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản này, bạn sẽ không thể tạo tài khoản với chúng tôi.

 

Bạn có đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân không?

[Tùy chọn] đồng ý nhận thông tin mua sắm

(Gửi 10000 điểm khi nhận SMS + email)

Bạn có thể nhận thông tin mua sắm hữu ích được cung cấp bởi Petitfee and Koelf Việt Nam như phiếu giảm giá, lợi ích, sự kiện và tin tức sản phẩm mới qua SMS hoặc email.

Tuy nhiên, thông tin liên quan đến thông tin đặt hàng / giao dịch và các chính sách lớn sẽ được gửi bất kể có nhận được sự đồng ý hay không.

Ngay cả khi bạn không đồng ý với các điều khoản tùy chọn trong mục này, bạn có thể đăng ký làm thành viên và nếu bạn nhận được 10,000 điểm tích lũy  do sự đồng ý của bạn, bạn không thể thay đổi trạng thái tiếp nhận trong 6 tháng tới.

 

Bạn có đồng ý nhận SMS không?

Bạn có đồng ý nhận email không?

1
Bạn cần hỗ trợ?